Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień.

o sklepie

Sklep jest prowadzony przez Orange Retail S.A. pod marką nju mobile.

dane kontaktowe

Orange Retail S.A.
ul. Szydło 9,
32-085 Modlnica
NIP: 5130137941
REGON: 12047712

mail: sklepnjumobile@orangeretail.pl

formy płatności

 • Klient płaci cenę za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość w jeden z następujących sposobów:
  a) przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym obsługiwanym przez serwis PayU,
  b) kartą kredytową,
  c) płatność przelewem na konto.
  Wpłata powinna być dokonana w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie bezskutecznego upływu wskazanego terminu zamówienie uważane będzie za niezłożone.
 • Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

terminy realizacji zamówień

 • Kurier do 2 dni roboczych
 • Paczkomaty do 2 dni roboczych

regulamin serwisu


polityka prywatności

 • Orange Retail S.A. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Spółkę, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 • Orange Retail S.A. może dokonywać na powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych operacje polegające na pozyskiwaniu danych osobowych Klientów w celu określonym w ust. 2 powyżej oraz utrwalaniu i przechowywaniu ich na nośnikach papierowych i elektronicznych.
 • Powierzone Orange Retail S.A. dane osobowe będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024).
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie określonym w ust. 2 powyżej.